Home > 커뮤니티 > 공지사항  


 제24차북한선교정책세미나
 관리자  2012-11-30  8139  

제24차북한선교정책세미나


일시: 2012년12월7일(금) 11:30~15:30

장소: 여전도회관 14층 강당

세부일정

11:30~12:00 개회예배/ 설교: 총회장 손달익 목사

12:00~13:00 점심식사

13:00~13:40 강의1   한반도 평화와 남북관계 전망

                       남북회담본부장 양찬석

13:40~14:20 강의2  동북아 정세와 대북정책 방향

                       동국대 교수 고유환

14:30~15:10 강의3  한반도 평화와 통일정책

                     전 문공부 차관 이경재
통일선교대학원 제3기 개설 안내
제23차북한선교정책세미나